Trends en ontwikkelingen

Welke trends en ontwikkelingen spelen er in 2018? Een kort maar krachtig overzicht!

Verandering op kantoor
De gehele digitale communicatie en het gebruik van slimmere technologieën, zal in het werk steeds meer geaccepteerd en toegepast worden. Er wordt daarnaast veel bedrijfsdata en software in de cloud gezet, waardoor we ook (vanzelfsprekend) steeds meer in de cloud gaan werken. We vinden het echter wel nog steeds belangrijk om een centrale werkplek te hebben, waar je onder andere kunt overleggen met collega’s. Dit zal dan ook niet snel verdwijnen. Veel ondernemers vinden het goed als werknemers af en toe thuiswerken, maar zien hun werknemers ook graag op kantoor verschijnen.

Flexwerk
Het vaste contract zal zeker blijven, maar ook de flexibele contracten zullen groeien. Er zullen steeds meer oproepkrachten en invalkrachten komen, die tijdelijk werkzaamheid zullen overnemen binnen een bedrijf. Uiteraard zien uitzendondernemingen deze toename ook. Uitzendondernemingen willen zich hierdoor meer richten op het vinden van een juiste match tussen bedrijf en sollicitant. Er zal namelijk vanuit bedrijven een grotere vraag komen naar oproep- of invalkrachten. Om tijd te besparen en zich optimaal te kunnen richten op hun kerntaak, beslissen steeds meer uitzendondernemingen dan ook om hun backoffice uit te besteden. Dit zorgt onder andere voor minder administratieve taken.

 

 

 

Nederlanders financieel kwetsbaar

Drie miljoen mensen in Nederland zijn niet economisch zelfstandig. Dit betekent dat ze snel financieel kwetsbaar zijn. Het gaat om twee miljoen vrouwen en één miljoen mannen. Ongeveer een derde van deze doelgroep heeft wel werk, maar verdiend niet genoeg om boven het bijstandsniveau te komen. Dit blijkt uit het rapport en de cijfers van de het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een groot deel van de kwetsbare mannen heeft een uitkering. Dit kunnen uitkeringen zijn die ontstaan zijn uit arbeidsongeschiktheid of het kan een bijstandsuitkering zijn. Vrouwen ontvangen procentueel duidelijk minder vaak uitkeringen. 
Daarnaast blijkt uit de cijfers dat veel vrouwen financieel afhankelijk zijn van hun partner. Het gaat hierbij om samenwonende of gehuwde vrouwen. Een groot deel van deze vrouwen, heeft daarom ook helemaal geen inkomen. Het gaat hierbij om 23 procent van de vrouwen die hierdoor financieel kwetsbaar zijn. Een andere kwart van de vrouwen die financieel kwetsbaar is, is dat omdat ze een korte werkweek hebben. Dit geldt tevens ook als een belangrijke reden voor  financieel kwetsbare mannen. Ongeveer 10 procent van de mannen en vrouwen die onder de doelgroep ‘financieel kwetsbaar’ valt, werkt als zelfstandige. Een verlies of minimale winst werd hierbij opgeven als de belangrijkste reden voor hun financiële kwetsbaarheid. 

Tekort aan arbeidskrachten

 De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat in de economische groei die het land kent, diverse bedrijven aan zullen lopen tegen arbeidskrachten. Ook het tekort aan productiemiddelen zal voor komen bij fabrieken en bedrijven. Het tekort aan productiemiddelen lijkt echter nog niet erg veel effect te hebben op de huidige bedrijfsprocessen, maar dit kan in de toekomst wel eerder ontstaan. De Nederlandsche Bank maakt elk half jaar een rapport bekend waarin ze de economische vooruitzichten bespreken. Het tekort aan arbeidsmarkten zal zich meer verbreden. Het vinden van goed, deskundig en geschoold personeel is lastig. Steeds meer ondernemers geven ook aan dat dit in de praktijk meer te zien. Deze trend kan er voor zorgen dat de bedrijfsvoering belemmert wordt. Waar nu een of de vijf ondernemers dit ondervind, was dit in de zomer van 2014 maar 3 procent.
Sectoren
Voornamelijk in de sectoren: zakelijke dienstverlening, logistiek en informatie & communicatie is het vinden van goed personeel lastig. In een sector zoals recreatie, is dit nog geen probleem. Hier vinden werkgevers nog makkelijker goed personeel. Dit is voor werkgevers erg lastig, maar het heeft wel een positief effect voor werknemers. We zien dat steeds meer werkgevers een vaste baan aan willen bieden aan deskundige werknemers die zij in dienst hebben.

Ouderen kunnen makkelijker hypotheek aanvragen

Business Insider meldt dat mensen vanaf 57 jaar vanaf heden makkelijker aan een hypotheek kunnen komen. Banken gaan andere hypotheekregels toepassen voor deze doelgroep. Waarom vanaf 57 jaar? Omdat deze mensen over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd zullen bereiken. Banken moeten met het verstrekken van een hypotheek nu rekening houden met het naderende pensioen. Uiteraard moet het pensioeninkomen van de ouderen wel genoeg zijn om de lasten van de hypotheek te kunnen dragen.

NHG-garantie
De nieuwe regels omtrent de verstrekking van hypotheken zal gelden tot een bedrag van 265.000 euro. Hierbij geldt er een NHG-garantie, voluit Nationale Hypotheek Garantie. Daarbij is het zeker dat de hypotheek past bij het inkomen van de kopers. Hierbij worden financiële risico’s voor het kopen een eigen woning beperkt. Het kan zijn dat er een verandering in de financiële situatie plaatsvindt, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van deze problemen, maar NHG denkt hierbij wel met je mee en kijkt naar een geschikte oplossing. Hierdoor kan een hypotheek weer betaalbaar worden. Is het verkopen van de woning toch helaas de enige optie, maar blijken de opbrengsten lager uit te vallen? NHG zorgt er ook voor dat de overige restschuld wordt kwijtgescholden.