Tekort aan arbeidskrachten

 De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat in de economische groei die het land kent, diverse bedrijven aan zullen lopen tegen arbeidskrachten. Ook het tekort aan productiemiddelen zal voor komen bij fabrieken en bedrijven. Het tekort aan productiemiddelen lijkt echter nog niet erg veel effect te hebben op de huidige bedrijfsprocessen, maar dit kan in de toekomst wel eerder ontstaan. De Nederlandsche Bank maakt elk half jaar een rapport bekend waarin ze de economische vooruitzichten bespreken. Het tekort aan arbeidsmarkten zal zich meer verbreden. Het vinden van goed, deskundig en geschoold personeel is lastig. Steeds meer ondernemers geven ook aan dat dit in de praktijk meer te zien. Deze trend kan er voor zorgen dat de bedrijfsvoering belemmert wordt. Waar nu een of de vijf ondernemers dit ondervind, was dit in de zomer van 2014 maar 3 procent.
Sectoren
Voornamelijk in de sectoren: zakelijke dienstverlening, logistiek en informatie & communicatie is het vinden van goed personeel lastig. In een sector zoals recreatie, is dit nog geen probleem. Hier vinden werkgevers nog makkelijker goed personeel. Dit is voor werkgevers erg lastig, maar het heeft wel een positief effect voor werknemers. We zien dat steeds meer werkgevers een vaste baan aan willen bieden aan deskundige werknemers die zij in dienst hebben.

Ouderen kunnen makkelijker hypotheek aanvragen

Business Insider meldt dat mensen vanaf 57 jaar vanaf heden makkelijker aan een hypotheek kunnen komen. Banken gaan andere hypotheekregels toepassen voor deze doelgroep. Waarom vanaf 57 jaar? Omdat deze mensen over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd zullen bereiken. Banken moeten met het verstrekken van een hypotheek nu rekening houden met het naderende pensioen. Uiteraard moet het pensioeninkomen van de ouderen wel genoeg zijn om de lasten van de hypotheek te kunnen dragen.

NHG-garantie
De nieuwe regels omtrent de verstrekking van hypotheken zal gelden tot een bedrag van 265.000 euro. Hierbij geldt er een NHG-garantie, voluit Nationale Hypotheek Garantie. Daarbij is het zeker dat de hypotheek past bij het inkomen van de kopers. Hierbij worden financiële risico’s voor het kopen een eigen woning beperkt. Het kan zijn dat er een verandering in de financiële situatie plaatsvindt, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van deze problemen, maar NHG denkt hierbij wel met je mee en kijkt naar een geschikte oplossing. Hierdoor kan een hypotheek weer betaalbaar worden. Is het verkopen van de woning toch helaas de enige optie, maar blijken de opbrengsten lager uit te vallen? NHG zorgt er ook voor dat de overige restschuld wordt kwijtgescholden.